ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
12
25
2
ม.2
19
16
35
2
ม.3
20
22
42
2
รวมมัธยมต้น
52
50
102
6
ม.4
14
13
27
2
ม.5
16
11
27
2
ม.6
7
13
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
37
74
6
รวมทั้งหมด
89
87
176
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563