ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
มาตรการป้องกันภัย64
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย นัยวิถี SPM ๓๘
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 63
รายงาน SAR63
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 63
รับบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
คู่มืออำนวยความสะดวกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63