คณะผู้บริหาร

นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา